Home

O nás

O nás

O nás

BYLO NEBYLO a JE…

Stavovská unie studentů Západočeské univerzity v Plzni vznikla v létě roku 1991 sloučením Stavovské unie studentů VŠSE a Stavovské unie studentů Pedagogické fakulty v Plzni a toto spojení prakticky kopírovalo vývoj na akademické půdě v Plzni při vzniku Západočeské univerzity. Kořeny obou subjektů sahají do období po Listopadu 1989 a proto lze říci, že Stavovská unie studentů existuje v Plzni jako společenská organizace již od roku 1990. Forma je od počátku občanské sdružení a jako hlavní činnost byla ustanovena činnost mládeže.
V devadesátých letech tak byly položeny základy fungování organizace. V roce 1990 proběhl první studentský Majáles, který navázal na tuto tradici ze šedesátých let a v následujících letech pod hlavičkou Stavovské unie studentů se provozovalo vydavatelství skript a dříve zakázaných knih, pořádaly se koncerty a studentské zábavy, sportovní turnaje, vznikla studentská rádia na lochotínských a borských kolejích (Rádio Bory a Rádio Lochotín), studentské posilovny, první studentské kluby, pořádaly se první ročníky dnes již tradičních akcí - Veletrhu pracovních příležitostí, Reprezentačního plesu Západočeské univerzity, Výstupu na Radyni atp. Z řad členů SUS ZČU vzniklo několik divadelních spolků, z nichž divadelní spolek Ludvíci dodnes vystupuje na prknech divadla Dialog

Na konci devadesátých let byly některé aktivity utlumeny, jiné nové vznikaly. Mezi ty nejvýznamnější jistě patří oslava k zahájení akademického roku Gaudeamus Igitur, která se během deseti let konala v Plzni a ostatních akademických městech v ČR (celkem více než šedesát akcí) a zprovoznění databáze alternativního ubytování, která pak za více než patnáctiletou existenci nabídla ubytování v soukromí, na kvazikolejích, soukromých ubytovnách a kolejích více než patnáct tisíc míst k ubytování studentů mimo univerzitní koleje.

V posledních deseti letech prošly tradiční aktivity Stavovské unie studentů kvalitativním vývojem. Některé tradiční akce, zejména pak Majáles, přesáhly svým významem a velikostí univerzitní půdu a staly tradičními městskými akcemi. Spolupracovali jsme také s interaktivním muzeem Techmania na akci Noc vědců, významně jsme se podíleli na několika Veletrzích studentských organizací, spolupracovali jsme na regionálních akcích Den ve vzduchu s Rádiem Kiss Proton, hudebních festivalech Na ulici, Pilsnerfest a Keriofest, ale třeba i na festivalu Rock for People. Také jsme uspořádali několik diskusí k aktuálním tématům. Z našeho kolejního Rádia Bory vzniklo dnešní oblíbené a samostatné studentské Rádio Bomba.

Mezi nejnovější aktivity Stavovské unie studentů patří projekt jarního festivalu studentských kapel Kapeláž, jejíž první ročník vznikl jako společný nápad Stavovské unie studentů a Rádia Bomba. Jednou z nejnovějších akcí, na které spolupracujeme je megapárty k zahájení akademického roku Back to school, která se koná nejen v Plzni, ale také v dalších pěti univerzitních městech. V posledních čtyřech letech máme také na starosti organizační a technické zajišťování Dnů vědy a techniky v Plzni pro Západočeskou univerzitu v Plzni.

Po celou dobu působení v Plzni se Stavovská unie studentů ZČU a její zástupci snaží komunikovat a maximálně spolupracovat s vedením Západočeské univerzity, Správy kolejí a menz a dalšími pracovišti ZČU, s vedením města Plzně i městských obvodů Plzeň 1 a 3 a také s dalšími studentskými spolky a organizacemi, které působí nejen na Západočeské univerzitě, ale i na jiných vysokých školách v ČR.

… SOUČASNOST

Postupem doby se tak ze studentského sdružení stala organizace, která podporuje tradiční akce a spoluutváří nové aktivity nejen pro a se studenty Západočeské univerzity, ale i se studenty ostatních vysokých a středních škol v Plzni a okolí.

 

Působení SUS se soustřeďuje do několika okruhů:

 

Prvotním úkolem Stavovské unie studentů je servis pro vysokoškolské studenty, což je vlastně poskytování nejrůznějších informací a rad, potřebných ke studiu i mimo něj.

Dále poskytování informací o alternativním ubytování pro studenty, kteří nedostali ubytovací poukaz na VŠ koleje. Vedeme eletronickou on-line databázi s nabídkami ubytování, kterou najdete v sekci ubytování.

Dalším okruhem, kterému se SUS věnuje, je pořádání kulturních a sportovních akcí, a to nejen pro studenty univerzity (např. Reprezentační ples ZČU, klubové večery nebo tradiční výstup na Radyni). 

Největší akcí, kterou SUS pořádá, jsou tradiční jarní studentské slavnosti Majáles, které se za poslední roky staly jednou z našich největších, nejnavštěvovanějších a nejoblíbenějších kulturních akcí v Plzni.

V rámci Majálesu podporuje SUS i studentské kapely, které jsou teprve na začátku své kariéry a dává jim možnost představit se široké veřejnosti na akci Kapeláž.

Dále se SUS se také podílí na novém celorepublikovém studentském projektu oslav začátku nového akademického roku Back to school party.

Organizačně a technicky ve spolupráci s univerzitou SUS zajišťuje velmi oblíbenou akci Dny vědy a techniky v Plzni. Návštěvníkům akce umožní nahlédnout do tajemného světa laboratoří a zázraků moderní techniky a můžou zde získat řadu informací z různých vědních oborů - především zábavnou a zajímavou formou.

Problematikou, kterou se SUS také mimo jiné zabývá, je oblast personalistiky a pracovního uplatnění studentů a absolventů ZČU. Každý rok pořádá SUS ZČU ve spolupráci s plzeňskou pobočkou IAESTE Veletrh pracovních příležitostí a vydává Informační katalog firem. Na Veletrhu pracovních příležitostí se každý rok prezentují desítky úspěšných domácích i zahraničních společností, které nabízejí studentům i budoucím absolventům uplatnění v jejich firmě. Každoroční návštěvnost je více než 4.000 studentů a absolventů. Stavovská unie studentů také přímo zprostředkovává studentům krátkodobé brigády.

Letos poprvé jsme se podíleli na festivalu RodiNejFest.

Mezi zařízení, které SUS provozuje, patří studentská posilovna na Borech a VŠ kluby Ucho, Ostrov Naporo, Pivoňka a Bastila.

SUS také podporuje studentské sportovní turnaje (fotbal, squash, floorbal) a veškeré studentské kulturní dění.